952 97 000 hjelp@ddv.no
Nye lærlinger i DDV

Nye lærlinger i DDV

DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart. I år har vi tatt inn fire nye lærlinger, fra to ulike opplæringskontor.

Lærlinger i DDV Drift

DDV Drift ble godkjent som lærebedrift ved oppstart, og er en av de største aktørene i sitt slag på Sørlandet.