952 97 000 hjelp@ddv.no

Meldte sak nr. 10.000

Siden DDV begynte sin drift i januar 2015, har 10.000 henvendelser om brukerhjelp blitt sendt inn via telefon, e-post eller chat.