952 97 000 hjelp@ddv.no

Nytt system for turnus, vikar og bemanningsplanlegging

DDV-samarbeidet er nå i Trinn 1 av gjennomføringsfasen av prosjektet. I dette trinnet vil Nye Lindesnes innføre Visma flyt ressursstyring for Helse- og Omsorg, EM-Bolig, Barnehager og Renhold. I trinn 2 vil alle DDV-kommunene innføre Visma flyt ressursstyring, Visma flyt timeplan og Visma tid.

 

Status fra arbeidet

3. september hadde vi et felles oppstartsmøte med leverandøren og prosjektgruppen fra kommunene. Leverandøren var til stede og holdt demo av løsningene som inngår i avtalen med Visma. Mange sentrale spørsmål ble besvart av fagkonsulenter og prosjektleder i Visma. Nye Lindesnes kommune har gått gjennom og levert grunndataskjema. Vi avventer nå at Visma skal bygge klienten for Nye Lindesnes basert på grunndataene. Samtidig har vi begynt å planlegge andre aktiviteter som opplæring av superbrukere og systemansvarlige, internopplæring, informasjonsdeling, prosesskartlegging osv. Det er styringsgruppemøte hver måned med gjennomgang av status på prosjektplan, ønske og leveranse.

Veien videre

For Nye Lindesnes vil det være verifisering av grunndata og klienten. Deretter blir det gjennomgang av vaktkoder og innlegging av disse. Kurs i Visma flyt ressursstyring for helse- og omsorg, EM-bolig, barnehager og renhold gjennomføres i oktober-november for nye Lindesnes. De øvrige DDV-kommunene får egen opplæring ved innføring i 2020. En viktig milepæl i prosjektet er integrasjon mellom Visma flyt ressursstyring og UBW/Agresso. Visma vil hente ut filen fra Agresso i midten av oktober. Denne integrasjonen vil bli testet etter første integrasjon for å sikre at all informasjon flyter sømløst mellom begge systemer. Detaljert prosjektplan for Nye Lindesnes vil detaljeres med aktiviteter for de neste trinnene i 2020.

 

Prosjektleder Ania Mendoz