952 97 000 hjelp@ddv.no

— ­De av våre egne folk som kunne våre gamle systemer var i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker, og vi følte da at vi måtte inn i et profesjonelt driftssystem, sier brannsjef Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør i Mandal.

Brannvesenet Sør er det andre interkommunale selskapet i «DDV-land» som har inngått driftsavtale med DDV – det første var Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder. Driftsavtalen innebærer for Brannvesenet at de nå får en samlet drift av alle Microsoft-produktene, som e-post, kalender, OneDrive, Sharepoint, og lignende. Dessuten har serverne og programmene nå blitt flyttet fra gamle servere i kjelleren og opp i «skyen».

— Nå kan vi se alle de kommunalt ansatte i Outlook – det gjør det mye enklere å arrangere møter, sier avdelingsleder i Brannvesenet Sør, Torbjørn Høyland.

Dette gjør at de 15 stasjonene i Brannvesenet ikke bare knyttes tettere sammen, de knyttes også tettere sammen med sine eierkommuner. Gjennom omleggingen har Brannvesenet også kommet inn i OFA (Offentlige fellesinnkjøp på Agder), slik at de kan ta del i de rabatterte avtalene som kommunene allerede har på utstyr, lisenser osv.

Høyland forteller at omleggingen fra den gamle løsningen til den nye har gått smertefritt.

— Vi er også veldig fornøyd med servicen vi får i DDV, sier Aasen.

Det han ønsker seg videre nå er å knytte seg tettere på systemer som kommunene kjører, som Komtek for fakturering, og å få plass bedre skjema og kanskje også selvbetjeningsløsninger for å effektivisere søknadsbehandling.

 

Fakta:

  • Brannvesenet Sør er et interkommunalt selskap eid av DDV-kommunene Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Åseral, Kvinesdal, Hægebostad og Farsund samt ikke-DDV-kommunen Lyngdal. Innenfor IUA (akutt forurensning) samarbeider de også med Sirdal og Flekkefjord kommuner.
  • Brannvesenet Sør som IKS ble etablert i 2003.
  • Selskapet består av 15 stasjoner i eierkommunene – de største er Mandal og Farsund.