952 97 000 hjelp@ddv.no
Bakgrunn:

DDV-samarbeidet er nå i Trinn 2 av prosjektet. I trinn 1 innførte Nye Lindesnes Visma Flyt Ressursstyring. I trinn 2 vil øvrige DDV-kommuner innføre Visma Flyt Ressursstyring, og samtlige DDV-kommuner innføre Visma Flyt Timeplan og Visma Tid.

 

Prosjektstatus:
 • VFR for Lindesnes i drift fra 01.01.2020
 • Fullført oppstartsmøtene for alle 3 moduler
 • Felles systemadministratorkurs gjennomført
 • Oppbygging av klientene for VFR og VFT pågår
 • Oppsett av integrasjon for VFR og VFT pågår
 • Ny prosjektleder fra Visma fra januar 2020 er Jorunn Merete Misje

 

Visma Flyt Kommune:

For å svare opp kravene som er stilt, leverer Visma deres komplette skyløsning for kommunal sektor, Visma Flyt Kommune (Min-Kommune) som innehar funksjonalitet som dekker alle ansatte i en kommune.

 • Visma Flyt Ressursstyring (VFR) for Pleie/Omsorg, renhold og barnehager
 • Visma Flyt Timeplan (VFT) for skoler, inkl. Timeplanlegger og Vikarhåndtering
 • Visma Tid (VT) for dagtidsansatte og prosjektregistrering innen teknisk drift

 

Nøkkeldatoer:
 • 03.02.2020 Opplæring i grunndata i VFT
 • Februar – Oppbygging av klient for VFR og VT
 • Mars – Kursløp for alle 3 moduler

 

Driftsetting:
 • VFR – 01.04.2020 (foreløpig)
 • VFT – 01.05.2020
 • VT – 01.04.2020

 

Prosjektleder Herbert Olsson og Ania Mendoz